Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

1. Taraflar : 1.1 Camikebir Mah. Gün Sok. A6 Blok No:12 Merkez Düzce Ahmet KONCA-Netiz Yayıncılık (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır.) ile bu sözleşmeyi elektronik ortamda imza eden, formda belirtilen adreste mukim gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar : 2.1 Web Sitesi : Netiz Yayıncılığa ait www.netizyayincilik.com web adresinde faaliyet gösteren E-ticaret sitesini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu :

3.1 İşbu sözleşmenin amacı Web Sitesinde FİRMA ile ÜYE arasında gerçekleşecek satış ve satın alma eylemlerinin koşul ve kurallarını belirlemektir.

4. Sözleşmenin Elektronik Ortamda İmzası :

4.1 İşbu sözleşme yayınlandığı mecranın Internet olması, Internet’in doğası gereği tarafları fiziken karşı karşıya getirmemesi sözleşmenin ıslak imza ile imzasını imkansız hale getirmiştir. Diğer taraftan taraflar arasındaki hukukun ilişkinin başlangıcında düzenlenmesi gereği, buna karşın Elektronik İmza gibi doğrulama ve onaylama mekanizmalarının henüz yürürlükte olmaması nedenleri ile dünyada ve Türkiye’de alternatif onay sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerden en sık kullanılanına FİRMA’nın sisteminin kullanım koşullarını web sitesinde bir sözleşme niteliğinde yayınlaması, ÜYE’nin ise web sitesinden yararlanmak veya alışveriş yapmak için ÜYE olmak için gerekli prosedür içerisinde henüz ÜYE statüsünü kazanmadan önce sözleşmeyi görmeye, okuma ve incelemeye davet edilmesi, ve devamında ancak ÜYE’nin sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde ileriki safhalara geçmesine izin vermek şeklindedir. Böylece ÜYE’nin sözleşmeyi elektronik ortamda kabulü söz konusu olmaktadır. FİRMA sözleşmeyi web sitesinde yayınlayarak kabul etmiştir. ÜYE ise sözleşmeye imza niteliğini taşıyan ve üye olma sürecinin hemen önceki aşamasında karşısına gelen ve sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini beyan eden ve bu beyanın bir açıklama ile açıkça belirtildiği bir onay kutucuğuna işaret koyması sureti ile sözleşmeyi imza eder. Bu kutucuğun işaretlenmemiş olması sözleşmenin reddi anlamındadır ki bu durumda ÜYE’nin üye olma sürecinin daha ileriki aşamalarına geçmesi sistemin alt yapısına yerleştirilmiş zorunluluk nedeni ile mümkün değildir.

5. Satışlar :

5.1 FİRMA istediği ÜYE’ye satış yapmakta veya yapmamakta serbesttir.

5.2 ÜYE ödeme yapmış olsa dahi FİRMA aldığı bedeli derhal iade ederek ÜYE’ye satış yapmaktan kaçınabilir.

5.3 ŞİRKET gerekli gördüğü hallerde ÜYE’nin kimliğini, adresini veya ÜYE tarafından beyan edilmiş herhangi bir bilginin gerçekliğini doğrulayacak ilave belgeleri talep edebilir. ÜYE bu belgeleri en kısa zamanda sağlamak zorundadır. Bu belgelerin ÜYE tarafından sağlanmasının gecikmesi ürünün teslimat süresinin uzamasına veya siparişinin FİRMA tarafından tek taraflı olarak iptaline sebep olabilir. Ayrıca ÜYE bu belgeleri tam ve eksiksiz olarak sağlasa dahi FİRMA satışı yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

5.4 Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde ÜYE sadece ve sadece kendisine ait kredi kartı kullanabilir. Yakını ve/veya izni olsa dahi başkasına ait kredi kartı ile yapılan alışverişlerin tespiti halinde FİRMA ÜYE’den ilave belgeler isteme ve/veya satıştan kaçınma, ürünü teslim etmeme, ürünü kredi kartı sahibine ve sadece FİRMA adresinde teslim etme hakkını saklı tutar.

5.5 FİRMA stoğunda kalmamış ürünler için yapılan satın alma işlemlerinde ÜYE’yi haberdar edecektir. Bu durumda ÜYE ürünün stoklara girince gönderilmesini, alternatif bir ürün gönderilmesini veya siparişinin iptal edilmesini talep edebilir. Sipariş iptali halinde tahsil edilen bedel derhal iade olunacaktır.

6. Teslimat :

6.1 Web Sitesinden kredi kartı ile satın alınan ürünler en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

6.2 Banka havalesi ile yapılan ödemelerde bedel FİRMA’nın banka hesaplarına geçtiği günden itibaren geç 3 iş günü içerisinde ürünler kargoya verilecektir.

6.3 Normal koşullarda ÜYE’nin Düzce’ye uzaklığına göre ürün kargoya verildikten sonra 1 ila 3 gün içerisinde ÜYE’ye ulaşır. FİRMA kargo şirketinden veya mücbir sebeplerden kaynaklanacak nedenlerden doğacak gecikmelerden sorumlu değildir.

6.4 ÜYE banka havalesi ile ödeme yaparken isim ve sipariş numarasını belirtmek zorundadır. İsim ve/veya sipariş numarası belirtilmeden yapılan havaleler işleme alınmayabilir veya işleme alınması gecikebilir.

6.5 ÜYE ürünü teslim alırken hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrolle mükelleftir. ÜYE eksik veya hasarlı ürünü teslim almamalıdır. ÜYE ürünü teslim aldıktan sonra ürünün hasarlı veya eksik olduğu yönünde yapacağı itirazlardan feragat etmiştir.

6.6 ÜYE teslimat anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde ürünün adreste bulunan 3. bir kişiye teslim edileceğini, bu teslimatın kendisine yapılmış addedileceğini kabul eder ve bu konudaki haklarından peşinen feragat eder.

6.7 KDV dahil 50 milyon TL üstündeki alışverişlerde kargo bedeli ŞİRKET, KDV dahil 50 milyon TL altındaki alışverişlerde ÜYE tarafından ödenir.

6.8 Müşteri ödeme seçeneklerinden eğer “Kapıda Ödeme” seçeneğini seçerse ek olarak 7 TL(KDV Dahil) hizmet bedeli öder. Bu hizmet bedelini kargo firması tarafından yaptığı hizmet karşılığı olarak alır. Firmamız ile ilgili bir durum değildir.

6.9 FİRMA bu koşulları veya limitleri sadece web sitesinde yayınlayarak değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir değişikliğin web sitesinde yayınından itibaren yeni koşullar geçerli olacak ancak daha önceki tarihlerde yapılmış alışverişlerde eski koşullar geçerli olacaktır.

6.10 FİRMA bu sözleşme kapsamında yapacağı teslimatlarda istediği kargo şirketi ile çalışmakta veya teslimatları kendi imkanları ile yapmakta serbesttir.

7. Siparişin İptali :

7.1 ÜYE vermiş olduğu siparişten vazgeçmesi halinde bu durumu en kısa zamanda web sitesindeki siparişlerini takip edebileceği bölümü kullanmak suretiyle iptal edebilir.

7.2 Kargoya çıkışı yapılmış ürünlerde sipariş iptali mümkün değildir. Bu durumda ÜYE ürünü kargodan teslim almadan geri gönderecektir. Ürünü teslim almış olması halinde İade Koşulları geçerli olacaktır.

7.3 FİRMA’ya ulaşan ürün bedeli, ürünün açılmamış, kullanılmamış, hasar görmemiş ve eksiksiz olması koşulu ile ÜYE’ye tahsil edildiği yöntem ile kargo (gidiş ve dönüş) bedelleri mahsup edildikten sonra iade edilecektir.

7.4 Kredi kartına yapılan iadelerin banka tarafından ÜYE’nin ekstresine yansıtılması 1 ile 6 hafta sürebilir.

8. İade Koşulları :

8.1 ÜYE ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde FİRMA’nın eline ulaşacak şekilde iade edebilir ve ödediği bedeli kargo bedelinin mahsup edilmesi koşulu ile geri alabilir.

8.2 İadenin FİRMA tarafından kabulü için aşağıdaki koşulların eksiksiz karşılanıyor olması şarttır.

8.2.1 ÜYE ürünü iade etmeye karar verdiğinde FİRMA’yı bu durumdan haberdar edecek ve onay alacaktır.

8.2.2 İade hakkı ÜYE’nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde FİRMA’ya ulaştırması koşulu ile geçerlidir.

8.2.3 ÜYE ürünü kargo ile gönderebilir. Kargo gönderim bedeli ÜYE tarafından ödenecektir. Kargodaki olası gecikmeler nedeni ile ürünün FİRMA’ya 7 günden daha uzun bir sürede varması halinde FİRMA iadeyi kabul edip etmemekte serbesttir. ÜYE bu bilgiyle hareket edecektir.

8.2.4 ÜYE ürünü kullanmamış olmalıdır.

8.2.5 ÜYE ürüne, ürünle birlikte gelen aksesuarlara, ürünün ambalajına, ürünün ambalajı içerisinde yer alan iç ambalaj parçalarına vb. herhangi bir hasar vermemiş olmalıdır. Tüm bunlar üzerindeki yazı çizik ve karalamalar hasar olarak kabul edilir.

8.2.6 Üründe, ürünün aksesuarlarında, ambalajında, ambalajın iç parçalarında herhangi bir eksik olmamalıdır.

8.2.7 Bir yazılım ile birlikte gelen (örneğin Bilgisayarlar ile birlikte gelen İşletim Sistemi) ürünlerin yazılım paketleri açılmamış, ürüne işletim sistemi veya herhangi bir diğer yazılım yüklenmemiş ve/veya kayıt edilmemiş olmalıdır.

8.2.8 Hasar ve eksiklik kontrolü FİRMA yetkilileri tarafından yapılacak ve bu kontrollerin sonucu tek geçerli sonuç olarak kabul edilecektir. ÜYE bu sonuçlara yapacağı itirazlardan peşinen feragat eder.

8.2.9 Ürün FİRMA’ya ulaştıktan ve kontroller sonucu bir hasar veya eksiğinin olmadığının anlaşılmasından sonra ÜYE’den tahsil edilen bedel tahsil edildiği yöntemle kargo gönderim bedeli mahsup edildikten sonra ÜYE’ye iade edilecektir.

9. Gizlilik :

9.1 ÜYE’nin Web Sitesinde sağladığı tüm bilgiler FİRMA tarafından mevcut teknolojinin sağladığı en iyi olanaklar ile korunacaktır.

9.2 ÜYE’nin Kredi kartı bilgileri sadece bankaya gönderilecek ve FİRMA sisteminde saklanmayacaktır.

9.3 ÜYE ödeme yaparken tarayıcısının sol altta göstereceği ve transfer anında gönderilen bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi riskini kaldıran SSL’in (Güvenlik Sertifikası) devrede olduğunu ifade eden kilit işaretinin bulunmasına dikkat edecektir.

9.4 ÜYE kilit üzerine tıklayarak Sertifikayı görüntüleyecek ve ödeme yaptığı kurumun gerçekten alışveriş yaptığı kurum olduğuna emin olacaktır.

9.5 Kilit işareti sadece ödeme aşamasında görünecektir.

9.6 FİRMA sitesinde Cookie teknolojisini kullanmaktadır. Cookie teknolojisi sayesinde müşterinin sepeti takip edilebildiğinden gereklidir. ÜYE bunun bilincinde hareket eder. (Cookie ile ilgili detaylı bilgiye her tarayıcının Yardım menüsünden ulaşmak mümkündür.)

9.7 ÜYE’nin sağladığı bilgiler FİRMA tarafından doğrudan kişiye özel ve hedeflenmiş olmaması koşulu ile müşteri profillerinin belirlenmesi, demografik sonuçlar çıkarılması, ve benzeri istatistik amaçlar için kullanılabilir.

9.8 ÜYE’nin sağladığı bilgiler FİRMA’nın ÜYE ile kuracağı her türlü iletişim, çeşitli kanallardan yapması olası reklam, tanıtım ve duyuru gibi amaçlarla doğrudan kendisi veya ortak olduğu veya işbirliği yaptığı diğer şirketler tarafından kullanılabilir. Bunların dışında ÜYE’nin kişisel bilgileri hiçbir şekilde 3. kişi veya şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Resmi va adli kurumların talepleri istisnadır.

9.9 Web Sitesi içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. FİRMA diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. ÜYE siteyi terk ederken bunun bilincinde olmak zorundadır.

9.10 ÜYE’nin kayıt olurken sisteme eklediği cep telefonu firmamız tarafından kısa sms mesajları için kullanılabilecektir.

10. Kayıtların Geçerliliği ve Delil Niteliği :

10.1 ÜYE FİRMA tarafından tutulan, defter kayıtlarıyla, elektronik ortamda tutulan kayıtlar, FİRMA’nn muhasebe kayıtları ve banka işlemleri nedeni ile banka kayıtlarına giren tüm kayıtların HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri :

11.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde DÜZCE Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Tebligat :

12.1 FİRMA’nın adresi web sitesinde yer alan iletişim adresidir. ÜYE’nin adresi FİRMA kayıtlarında belirttiği iletişim adresidir ve bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. FİRMA adresinde değişiklik olması halinde bu değişiklik derhal web sitesindeki iletişim adresinin değiştirilmesi sureti ile bildirilecek ve geçerli tebligat adresi olacaktır. ÜYE adresinde değişiklik olması halinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girerek adres bilgilerini güncellemek zorundadır.

13. Yürürlülük:

13.1 İşbu sözleşme ÜYE’nin ÜYE olma sürecini tamamladığı anda yürürlüğe girer ve 3 yıl boyunca yürürlükte kalır. Bu süre sonunda otomatik olarak fesholur.

14. Fesih :

14.1 Taraflar usulüne uygun olarak noter kanalı ile bildirmek sureti ile sözleşmeyi feshedebilirler. İşbu sözleşme 14 maddeden ibarettir.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *